Detekce: Multisenzorový systém

Sada inteligentních senzorů pečlivě sleduje kvalitu vzduchu ve vnitřních prostorách v reálném čase. Jejich velká přesnost je zaručena laserovou technologií. Není nutná žádná údržba. Kvalitu domácího ovzduší můžete kdykoli zkontrolovat jediným pohledem, a to díky 4 barvám LED indikátoru kvality vzduchu přímo na těle čističky, podrobnosti o přítomnosti různých znečišťujících látek jsou viditelné na displeji produktu nebo přímo v aplikaci hOn.

Multisenzorový systém detekuje:

PM

PM (polétavý prach)

Indikátor hladiny polétavého prachu (PM) detekuje množství částic PM 10 a PM 2,5 jednou za sekundu. PM jsou nepatrné částice, které mohou být zdraví škodlivé a pronikají hluboko do lidského těla. Tyto částice jsou tak malé a lehké, že mají tendenci zůstávat ve vzduchu dlouho, což nepříznivě ovlivňuje dýchací systém a krevní oběh.

* PM 10 mají velikost do 10 μm a jsou schopné proniknout do horních cest dýchacích. PM 2,5 mají velikost do 2,5 μm a mohou se dostat do našich plic a tím proniknout hlouběji do našeho těla.

Indikátor hladiny CO a zvukový signál

Indikátor hladiny CO a zvukový signál

Užitečný pro nepřetržité sledování přítomnosti oxidu uhelnatého. CO může pocházet ze spalovacích procesů, například z topných těles, plynových varných desek a vařičů. Sensor hladiny CO vás upozorní při překročení limitu akustickým signálem a zároveň v aplikaci hOn ve vašem telefonu na nebezpečnou hladinu CO ve vzduchu a pohlídá vám tak bezpečný domov.

Plyny (VOC)

Plyny (VOC)

Tento senzor každých 20 sekund detekuje přítomnost plynů (těkavých organických sloučenin), které mohou pocházet z čisticích prostředků, rozpouštědel, kosmetiky a nábytku.

Teplota a vlhkost

Teplota a vlhkost

Specifické senzory pomáhají s nepřetržitým sledováním teploty a relativní vlhkosti ve vaší domácnosti.

FILTRACE: H-TRIFILTER

H-TRIFILTER je unikátní filtrace Hoover, kde každá ze tří vrstev filtru plní jinou specifickou funkci a poskytuje ochranu před všemi znečišťujícími látkami v interiéru až do velikosti 0,1 mikronu (μ).

H-TRIFILTER
 

1. Vnější vyjímatelný omyvatelný filtr

Vnější vyjímatelný omyvatelný filtr funguje jako primární filtr, který zachycuje největší částice - lidské vlasy, zvířecí chlupy a prach ve vzduchu.

 

2. HEPA filtr H13

HEPA filtr H13 tvoří druhou vrstvu filtru, která odstraňuje 99,97% nejjemnějších částic až do velikosti 0,3μm, jako jsou prachové částice PM 10 a PM 2,5, roztoči, plísně, bakterie, venkovní znečištění a pyly. Navíc má HEPA filtr unikátní schopnost zadržet pyly. Jakmile jsou pyly zachyceny ve filtru, stávají se pro alergiky neškodnými a ti mohou s filtrem bezpečně manipulovat.

 

3. Aktivní uhlíkový filtr

Třetí vrstva odstraňuje nebezpečné plyny a výpary. Je složený z aktivního uhlíku, který, díky své poréznosti, absorbuje plyny, včetně těch pocházejících z dopravního znečištění a zbytkové výpary z vaření, sprejů a cigaret. Plyny VOC (těkavé organické sloučeniny) jsou těkavé chemické sloučeniny (jako je formaldehyd), které běžně pocházejí z čisticích prostředků, lepidel, rozpouštědel, elektronických zařízení, kosmetiky i nábytku. Jsou pro naše zdraví v případě dlouhodobé expozice potenciálně škodlivé. Oxid dusičitý pochází převážně z dopravního znečištění.

PROUDĚNÍ VZDUCHU: 360° AIRFLOW

Díky válcovitému tvaru čističky a možnosti 360° proudění vzduchu Air Flow, se vyčištěný vzduch šíří do místnosti všemi směry, což zaručuje čistý vzduch v každém koutě místnosti. Vzduch proudí směrem ke stropu a podél celé místnosti velmi efektivně. V pouhých 10 minutách vyčistí H-Purifier místnost o velikosti 20m2.

* Čas na jedno čištění místnosti o velikosti 20m2 (předpokládané výšky 2,4m) na základě maximálního výkonu čističky vzduchu (CADR).

Zpět