Ochrana soukromí – Newsletter

ODBĚR NEWSLETTERU – OCHRANA SOUKROMÍ

Informační dokument ve shodě a pro účely článku 13 legislativního nařízení č. 196 ze 30. června 2003.
V souladu s legislativním nařízením č. 196 ze 30. června 2003 (zásady ochrany soukromí) a jeho dalších znění bychom vám rádi poskytli potřebné informace týkající se zpracování vámi poskytnutých osobních údajů.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na ostatní weby, které mohou být přístupné prostřednictvím odkazů na těchto webových stránkách domény správce, který nikterak není odpovědný za weby třetích stran. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů poskytnuté v souladu s článkem 13 legislativního nařízení č. 196/2003 – zákon o ochraně osobních údajů. Prohlášení o ochraně osobních údajů rovněž vychází z doporučení č. 2/2001 přijatého evropskými úřady za účelem ochrany osobních údajů v rámci stanovení pracovní skupiny podle článku 29 směrnice 95/46/ES ze dne 17. května 2001, jehož účelem je stanovit určité minimální požadavky na shromažďování osobních údajů online a, zejména, způsoby, časové parametry a povahu informací, které správci zpravování musí poskytnout uživatelům, když přistupují na webové stránky, nezávisle na účelech takového spojení.

„SPRÁVCE“ ÚDAJŮ ve shodě s článkem 28 zákona na ochranu osobních údajů je společnost Candy Hoover Group S.r.l. s jediným akcionářem, společností spravující a koordinující činnosti společnosti Candy S.p.A. se sídlem: Via Comolli, 16 – 20861 Brugherio (MB) – Itálie, kapitál společnosti činí 30 000 000,00 eur (zcela splaceno), italský daňový zákoník a identifikační číslo v rejstříku společností Monza e Brianza Companies 04666310158, DIČ IT00786860965 – e-mail: privacy@candy.it.

Místo zpracování údajů

Postupy zpracování související se službami na tomto webu (fyzicky „hostovaném“ třetí stranou) jsou rovněž spravovány v sídle správce údajů a pracuje s nimi pouze jeho personál pověřený zpracováním či libovolné třetí strany provádějící údržbu či renovaci webu.

Typy zpracovávaných údajů

Osobní údaje a údaje identifikující osoby. Osobní údaje včetně veškerých informací souvisejících s fyzickou osobou, identifikovanou nebo identifikovatelnou, i nepřímo, s odkazem na jakékoliv jiné informace, včetně rodného čísla; identifikačních údajů, osobních údajů, které umožňují přímou identifikaci dotyčné osoby (např. jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo apod.).

Data procházení

IT systémy a softwarové postupy použité k provozu tohoto webu získávají během svého normálního provozu určité osobní údaje, jejichž přenos je zahrnut při používání internetových komunikačních protokolů. To zahrnuje informace, které nejsou shromažďovány za účelem propojení a identifikace dotyčných osob, ale které ze své vlastní povahy umožňují identifikaci uživatelů pomocí zpracování a asociace údajů držených třetími stranami. Adresy IP či doménové názvy počítačů používané uživateli, kteří přistupují na web, spadají do této kategorie dat stejně jako identifikátor URI vyžadovaných zdrojů, čas požadavku, způsob použitý k odeslání požadavku na server, velikost souboru získaného v odpovědi, číselný kód indikující stav odpovědi dané serverem (úspěch, chyba atp.) a další parametry související s operačním systémem a výpočetním prostředím uživatele. Tyto údaje lze použít k zajištění odpovědnosti v hypotetických případech počítačové kriminality proti tomuto webu.

Údaje dobrovolně poskytované uživatelem

Volitelné, explicitní a dobrovolné odesílání e-mailů na adresy zobrazené na tomto webu a/nebo vyplnění formulářů shromažďujících údaje zahrnuje následnou akvizici adresy odesílatele, která je nezbytná pro odpověď na jakékoliv požadavky, a také veškeré další poskytnuté osobní údaje.

Specifické informace 

Specifické informace mohou být prezentovány na stránkách webu v souvislosti s konkrétními službami nebo zpracováním dat poskytnutých uživatelem nebo dotyčnou osobou.

Soubory cookie

Viz zásady používání souborů cookie pod následujícím odkazem. 

Účel zpracování dat s uděleným souhlasem na vyžádání (článek 23 legislativního nařízení 196/03). Dobrovolně poskytnuté údaje vyplněním formulářů shromažďujících údaje a/nebo odesláním e-mailů budou podléhat zpracování pro následující účely:

A) zpracování údajů týkajících se:

 • vyplnění formulářů shromažďujících údaje pro získání zpravodaje společnosti Candy Hoover Group Srl – s jediným akcionářem;
 • související administrativní a účetní činnosti.

B) zpracování údajů týkajících se: (pokud není zakázáno)

 • pod podmínkou předchozího souhlasu, pro přímé marketingové aktivity, výzkum trhu či další obchodní průzkumy a přímé prodeje, způsob přijetí
 • automatizovanou cestou, e-maily, faxem, zprávami MMS (Multimedia Messaging Service) či SMS (Short Message Service) nebo jiným typem zpráv, ale také telefonicky prostřednictvím operátorů či v tištěné podobě 
 • informační materiály s cílem měření míry spokojenosti zákazníků, propagace, komerčních a reklamních materiálů či materiálů týkajících se událostí a iniciativ pořádaných společností Candy Hoover Group Srl
 • s jediným akcionářem.

C) zpracování údajů (pokud není zakázáno):

 • pod podmínkou předchozího souhlasu, pro přímé marketingové aktivity, výzkum trhu či další obchodní průzkumy a přímé prodeje, způsob přijetí 
 • automatizovanou cestou, e-maily, faxem, zprávami MMS (Multimedia Messaging Service) či SMS (Short Message Service) nebo jiným typem zpráv, ale také telefonicky prostřednictvím operátorů či v tištěné podobě 
 • informační materiály s cílem měření míry spokojenosti zákazníků, propagace, komerčních a reklamních materiálů či materiálů týkajících se událostí a iniciativ pořádaných skupinou Candy Hoover Group Srl
 • s jediným akcionářem a třetími stranami nebo přidruženými společnostmi se společným řízením es. GIAS Srl, partnery náležejícími do kategorie entit působících ve finančních službách a/nebo působících v sektorech vyrábějících zboží související se zakoupenými spotřebiči. Kompletní seznam společností náležejících do skupiny musí být poskytnut na vyžádání poslané na adresu privacy@candy.it.

Způsoby zpracování – uchování

Zpracování musí být provedeno automaticky a manuálně prostředky a nástroji zaručujícími maximální zabezpečení a ochranu soukromí, osobami výslovně jmenovanými pro tento účel v souladu s článkem 31 a následujícími legislativního nařízení 196/03. Data budou uchovávána po dobu nepřekračující dobu nutnou pro účely, pro které byla data shromážděna a následně zpracována.

Rozsah komunikace a distribuce

Vaše údaje, které podléhají zpracování, nebudou šířeny a mohou být zaslány společnostem, které jsou smluvně spojené se skupinou Candy Hoover Group Srl

 • s jediným akcionářem, v zahraničí a v rámci Evropské unie, ve shodě a v rozsahu článku 42 legislativního nařízení č. 196/2003. Osobní údaje mohou být odeslány do zahraničí mimo země Evropské unie v poskytnutém rozsahu dle článků 43 a 44(b) legislativního nařízení č.196/2003 za účelem vyhovění smluvním závazkům či souvisejícími účely. Údaje mohou být poslány třetím stranám náležejícím do následujících kategorií:
 • entity poskytující služby správy IT systémů používaných skupinou Candy Hoover Group Srl (s jediným akcionářem) a pro správu telekomunikačních sítí (včetně e-mailu);
 • společnosti skupiny Candy Hoover Group Srl – s jediným akcionářem a třetími stranami nebo přidruženými společnostmi se společným řízením es. GIAS Srl, partnery náležejícími do kategorie entit působících ve finančních službách a/nebo působících v sektorech vyrábějících zboží související se zakoupenými spotřebiči. Kompletní seznam společností náležejících do skupiny musí být poskytnut na vyžádání poslané na adresu privacy@candy.it;
 • kancelářím či společnostem jako součást vztahů pomoci a konzultace;
 • příslušným orgánům při plnění právních povinností a/nebo opatření veřejných institucí, na vyžádání.

Entity náležející do výše uvedených kategorií provádějí úkol správce údajů nebo pracují zcela nezávisle jako samostatní správci údajů. Seznam odpovědných subjektů je neustále aktualizován a k dispozici v sídle společnosti Candy Hoover Group Srl – s jediným akcionářem, prostřednictvím Privata Eden Fumagalli 20047 Brugherio (MB) a na vyžádání na adrese privacy@candy.it.

Povaha poskytnutí údajů a odmítnutí

S výjimkou platnou pro data procházení může uživatel volně poskytnout osobní údaje. Poskytnutí údajů pro účely uvedené v bodu A) je volitelné, ale nezbytné. Jakékoliv odmítnutí poskytnout potřebné údaje s ohledem na bod A) povede k nemožnosti provádět činnosti, které přímo souvisí a jsou vyžadovány, např. získat, co bylo vyžádáno, nebo používat správce údajů.

Poskytnutí údajů a souhlas s jejich zpracováním pro účely uvedené v bodu B) a C) je volitelné. Jakékoliv odmítnutí poskytnout souhlas pro účely uvedené v bodech B) a C) výše s sebou nenese žádné negativní následky s ohledem na účely uvedené v bodu A).

Práva dotyčných osob

Můžete trvat na svých právech v souladu s článkem 7, 8, 9 a 10 legislativního nařízení č. 196 ze 30. června 2003 kontaktováním správce, společnosti Candy Hoover Group Srl, na e-mailové adrese privacy@candy.it. Máte právo kdykoliv obdržet potvrzení o existenci či neexistenci údajů a znát jejich obsah a původ, ověřit jejich přesnost a požádat o jejich integraci či aktualizaci nebo opravu (článek 7 zákona na ochranu osobních údajů).

Ve shodě s tímtéž článkem máte právo požádat o zrušení, převod na anonymní podobu či zablokování zpracovaných údajů při porušení práva a také odepřít nakládání s těmito údaji, pokud jsou pro to zákonné důvody.

Když se budete obracet na správce, uveďte e-mailovou adresu, jméno, adresu a/nebo telefonní čísla, aby bylo možné správně zpracovat váš požadavek.

Pokud nechcete dostávat žádné další přímé marketingové komunikace (e-mail, SMS, MMS, fax), stačí kdykoliv zaslat e-mail na adresu privacy@candy.it s předmětem „cancellation of automated communication“ (zrušení automatické komunikace) nebo použít naše systémy automatického zrušení pro e-maily. Poté vás již tato komunikace nebude obtěžovat.

Pokud nechcete dostávat žádné další tradiční přímé marketingové komunikace (hovory operátora, tištěná korespondence), stačí kdykoliv zaslat e-mail na adresu privacy@candy.it s předmětem „cancellation of traditional communication“ (zrušení tradiční komunikace). Poté vás již tato komunikace nebude obtěžovat.

Pokud nechcete dostávat žádné další přímé marketingové komunikace libovolného typu, stačí kdykoliv zaslat e-mail na adresu privacy@candy.it s předmětem „cancellation of marketing“ (zrušení marketingových zpráv). Poté vás již tato komunikace nebude obtěžovat.

Dodatky k prohlášení o ochraně osobních údajů

Správce si vyhrazuje právo kdykoliv podle svého vlastního uznání opravovat, aktualizovat, doplňovat či odstraňovat části tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Dotyčná osoba musí čas od času ověřit veškeré opravy. Pro usnadnění takového ověření musí prohlášení o ochraně osobních údajů obsahovat datum aktualizace.

Datum aktualizace: 3. 7. 2015