Návody k obsluze

Procházejte a přímo z webu stahujte návody k obsluze našich spotřebičů ve formátu PDF – stačí vybrat produktovou řadu, název nebo kód spotřebiče. Pokud daný návod k obsluze není k dispozici, můžete o něj požádat vyplněním konkrétního formuláře.

Máte svůj spotřebič připojený? Pokud jste to ještě neudělali, stáhněte si aplikaci Wizard a získejte přístup k funkcím, obsahu a tipům, aby váš produkt vypadal co nejlépe.
Máte H-WASH 500, H-DRY 500 nebo H-PURIFIER? Stáhněte si aplikaci hOn a získejte přístup k funkcím a radám navrženým speciálně pro vaše zařízení.